fbpx
 • +48 91 448 02 11
 • sekretariat@liceum.piwoni.pl
 • ul. Klonowica 3, 71 - 241 Szczecin
 • I Prywatne Liceum Ogólnokształcące Leonarda Piwoni

  Nasza szkoła dziś

  Nasza szkoła to miejsce, które pomoże młodemu człowiekowi stojącemu przed wyzwaniami egzaminu maturalnego rozpoznać swoje mocne i słabe strony, aby osiągnął sukces. 

  I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie powstało w 1991 roku i od samego początku naszym marzeniem było stworzenie szkoły, która będzie pielęgnować historię, troszczyć się o przyszłość i rozwijać pasje naszych uczniów.

  Nasza wizja

  Edukacja jest kluczem do przyszłości naszych uczniów. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące dąży do umożliwienia uczniom zdobycia tego klucza, zapewniając alternatywną ścieżkę do ukończenia szkoły średniej i przygotowując uczniów praktyki w świecie rzeczywistym, motywacji do nauki, w środowisku, które przygotowuje ich do udanego startu w XXI wieku. Uważamy, że młodzi ludzie powinni być przystosowani do dynamicznie zmieniających się warunków życia, mentalnie przygotowani do współpracy w międzynarodowych zespołach i gotowi do podejmowania trudnych decyzji, a także powinni umieć dostrzegać własne szanse w przestrzeni nasyconej technologią. Współpracujemy z Niemieckim Muzeum Technologii, Korpusem NATO, Szczecińską Narodową Galerią Sztuki oraz Uniwersytetem Szczecińskim. Od dwóch lat startujemy z ogromnym sukcesem w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii.

  Poznaj naszą szkołę

  Demografia

  278 uczniów
  22 nauczycieli
  liceum prywatne
  uczniowie 13-18 lat

  Produkty i usługi Apple

  22 komputery Mac Mini
  iPad system 1:1 dla każdego ucznia i nauczyciela
  Klasa, zdalne

  Nauczanie i uczenie się

  Uczenie się jest osobistym doświadczeniem dla każdego ucznia, co stanowi wyzwanie, gdy staramy się uczynić nasze nauczanie bardziej zindywidualizowanym. Uczniowie używają zarówno polskich, jak i zagranicznych aplikacji do nauki. Nasi nauczyciele tworzą własne podręczniki za pomocą Pages. Korzystanie z produktów Apple sprawia, że ​​nauczanie jest dużo łatwiejsze i wygodniejsze. Uczniowie nie muszą nosić ciężkich książek. Zawsze mają wszystko, czego potrzebują na iPadzie, wszystkie materiały w formie cyfrowej. Każda lekcja w naszej szkole oparta jest o 5 elementów uczenia się, nauczyciele na tej podstawie przygotowują materiały w aplikacji Zadane, tworzą własne karty pracy.

  Nauczyliśmy się komunikować i dobrze opowiadać naszą historię. Zorganizowaliśmy 7 konferencji dla nauczycieli i urzędników z regionu i Polski na temat korzystania z iPada w edukacji. Jeździmy na regionalne konferencje, na których promujemy szkołę i nasz pomysł na implantację iPada. Nauczycielom i uczniom z innych szkół pokazujemy, jak mogą się uczyć z iPadem. W każdym roku, w którym mamy dni otwarte, zapraszamy nauczycieli i uczniów z innych miast do odwiedzenia naszych lekcji. Celem nauczania jest zatem wyposażenie uczniów w mądrość, prowadząc ich w kierunku podejmowania właściwych decyzji i uzasadnionego osądu. Nasi uczniowie nie są już tylko konsumentami wiedzy; w naszej szkole nie przygotowujemy sztywno do egzaminów, quizów lub testów. Uczniowie mogą uczestniczyć w nowoczesnym procesie zdobywania wiedzy, iPad zapewnia uczniom wiele możliwości, jak używanie wbudowanych aplikacji typu aparat, notatki czy Keynote, Pages i GarageBand. Ekosystem aplikacji Apple wykorzystywany jest na wszystkich przedmiotach i służy uczniom jako doskonałe narzędzia do utrwalania wiedzy. 

  Nauczanie podczas pandemii Covid

  Przedmioty humanistyczne

  Informatyka w języku angielskim

  Język niemiecki

  Kodowanie

  Język niemiecki

  Sukces

  Nasi nauczyciele tworzą elastyczne środowiska uczenia się, aby spełnić zakres elementów uczenia się. Ponieważ technologia jest istotnym czynnikiem w tworzeniu środowisk edukacyjnych, nasze plany lekcji są celowo zaprojektowane w celu maksymalizacji możliwości uczenia się, jakie zapewnia technologia. Nasz plan zajęć obejmuje 60-minutowe lekcje. Zapewniamy również czas w harmonogramie dla uczniów na szukanie dodatkowej pomocy, zajęć wyrównawczych, współpracę z rówieśnikami lub po prostu relaks w zaplanowanych otwartych blokach lekcyjnych podczas projektów. Staramy się poprawiać osiągnięcia uczniów na każdym kroku, a nasz imponujący zbiór dowodów potwierdza tę misję. Wdrożenie koncepcji iPada „jeden do jednego” miało znaczący wpływ na osiągnięcia uczniów w naszej szkole, mierzone zarówno wynikami testów ogólnopolskich, jak i wewnętrznej ewaluacji. Staramy się zachęcać naszych uczniów do samodzielnej pracy i korzystania ze wszystkich funkcji iPada.

  Co roku przeprowadzamy testy online z języka angielskiego i niemieckiego, praca z 5 elementami uczenia się przełożyła się na wzrost przyrostu wiedzy z języków obcych o 40%, matematyki o 20 oraz przedmiotów humanistycznych o 24% (wysokie miejsce w rankingu Olimpiady Zwolnionych z Teorii. Jesteśmy na 8 rankingu szkół w Szczecinie, najlepszą szkołą prywatną w województwie. Nasze wyniki w porównaniu do tendencji w średniej krajowej dla fizyki i chemii mówią same za siebie, szczególnie w wynikach egzaminu maturalnego z chemii: średnia szkolna 80%, fizyki 79 %.

  Co dalej?

  Jako społeczność szkolna ucząca się przez całe życie, nieustannie zastanawiamy się nad naszymi postępami i wyznaczamy nowe cele. W ciągu ostatnich sześciu lat budowaliśmy naszą szkołę na solidnej infrastrukturze, kompetentnych i oddanych nauczycielach oraz umożliwialiśmy uczniom przejęcie kontroli nad ich nauką. Będziemy nadal wykorzystywać moc technologii w celu poprawy nauczania i uczenia się. Chcemy być w awangardzie nowych doświadczeń edukacyjnych, wykorzystując postęp technologiczny, w tym rzeczywistość rozszerzoną i rzeczywistość wirtualną. Kodowanie stało się już kluczową częścią naszego programu IT. Planujemy rozszerzyć wykorzystanie nauki kodowania w całej szkole, wprowadzić kluby kodowania w każdej klasie. Będziemy nadal inwestować w naszych nauczycieli, starając się ich wysyłać na staże do szkół zagranicznych oraz, oferując szkolenia z nowych technologii, chcielibyśmy aby większość naszych nauczycieli stało się częścią programu Apple Distinguished Educators.

  Wyróżnienia