• +48 91 448 02 11
 • sekretariat@liceum.piwoni.pl
 • ul. Klonowica 3, 71 - 241 Szczecin
 • Oświadczenie o ochronie prywatności (EU)

  Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało ostatnio zmienione 2 lipiec 2024 i dotyczy obywateli oraz legalnych stałych rezydentów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

  W tym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, co robimy z danymi, które uzyskujemy o tobie za pośrednictwem https://liceum.piwoni.pl. Zalecamy uważne przeczytanie tego oświadczenia. Przetwarzając dane, przestrzegamy przepisów dotyczących prywatności. Oznacza to między innymi, że:

  • jasno określamy cele, dla których przetwarzamy dane osobowe. Robimy to za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności;
  • dążymy do ograniczenia gromadzenia przez nas danych osobowych tylko do tych danych, które są niezbędne do uzasadnionych celów;
  • w pierwszej kolejności prosimy o wyraźną zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych w przypadkach wymagających twojej zgody;
  • podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić twoje dane osobowe, a także wymagamy tego od stron, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu;
  • szanujemy twoje prawo dostępu do twoich danych osobowych, ich poprawiania lub usuwania na twoje żądanie.

  Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz dokładnie wiedzieć, jakie dane na twój temat przechowujemy, skontaktuj się z nami.

  1. Cel, dane i okres przechowywania

  Możemy zbierać lub otrzymywać dane osobowe w wielu celach związanych z naszą działalnością biznesową, które mogą obejmować: (kliknij, aby rozwinąć)

  2. Udostępnianie innym stronom

  Udostępniamy lub ujawniamy te dane podmiotom przetwarzającym wyłącznie w następujących celach:

  Podmioty przetwarzające

  Nazwa OVH
  Kraj: Poland
  Cele: 

  3. Pliki cookies

  Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies, zapoznaj się z naszą Cookie Policy

  4. Praktyki ujawniania informacji

  Udostępniamy dane osobowe, jeżeli jesteśmy zobowiązani przepisami prawa lub na mocy postanowienia sądu, w odpowiedzi na wezwanie organu ścigania, w zakresie dozwolonym na podstawie innych przepisów prawa, w celu udzielenia informacji lub w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie związanej z bezpieczeństwem publicznym.

  Jeżeli nasza strona internetowa lub organizacja zostanie przejęta, sprzedana lub zaangażowana w fuzję lub przejęcie, Twoje dane mogą zostać ujawnione naszym doradcom i potencjalnym nabywcom oraz zostaną przekazane nowym właścicielom.

  Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych.

  Google nie może wykorzystywać danych do żadnych innych usług Google.

  Włączanie pełnych adresów IP jest przez nas blokowane.

  5. Bezpieczeństwo

  Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych. Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby ograniczyć nadużycia i nieuprawniony dostęp do danych osobowych. Gwarantuje to, że tylko niezbędne osoby mają dostęp do twoich danych, dostęp do danych jest chroniony, a nasze środki bezpieczeństwa są regularnie sprawdzane.

  Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa obejmują:

  • Bezpieczeństwo logowania
  • DKIM, SPF, DMARC i inne konkretne DNS ustawienia
  • (START)TLS / SSL / DANE Encryption
  • HTTP Strict Transport Security i powiązane nagłówki zabezpieczeń oraz zasady przeglądarki
  • Website Hardening/Security Features
  • Vulnerability Detection
  • Security measures of hardware that contain, or process personal data.
  • ISO27001/27002 Orzecznictwo

  6. Witryny podmiotów zewnętrznych

  Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie ma zastosowania do stron internetowych osób trzecich połączonych linkami na naszej stronie internetowej. Nie możemy zagwarantować, że te strony trzecie przetwarzają twoje dane osobowe w sposób niezawodny lub bezpieczny. Zalecamy zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie prywatności tych witryn przed rozpoczęciem korzystania z nich.

  7. Zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności

  Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Zaleca się regularne sprawdzanie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, aby być świadomym wszelkich zmian. Ponadto będziemy Cię aktywnie informować, gdy tylko będzie to możliwe.

  8. Dostęp i modyfikowanie danych

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz wiedzieć, jakie dane osobowe posiadamy na twój temat, skontaktuj się z nami. Możesz skontaktować się z nami, korzystając z poniższych informacji. Przysługują Ci następujące prawa:

  • Masz prawo wiedzieć, dlaczego potrzebne są twoje dane osobowe, co się z nimi stanie i jak długo będą przechowywane.
  • Prawo dostępu: Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, które są nam znane.
  • Prawo do sprostowania: masz prawo do uzupełniania, poprawiania, usuwania lub blokowania swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
  • Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie twoich danych, przysługuje ci prawo do cofnięcia tej zgody i usunięcia twoich danych osobowych.
  • Prawo do przenoszenia danych: masz prawo zażądać wszystkich swoich danych osobowych od administratora i przenieść je w całości do innego administratora.
  • Prawo do sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych. Przestrzegamy tego, chyba że istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania.

  Upewnij się, że zawsze jasno określasz, kim jesteś, abyśmy mieli pewność, że nie modyfikujemy ani nie usuwamy żadnych danych niewłaściwej osoby.

  9. Złożyć skargę

  Jeżeli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki obsługujemy przetwarzanie twoich danych osobowych (skarga dotycząca), przysługuje ci prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.

  10. Inspektor ochrony danych

  Our Data Protection Officer has been registered with the data protection authority in an EU Member State. If you have any questions or requests with respect to this privacy statement or for the Data Protection Officer, you may contact Daniel Makus, via or iod@piwoni.pl

  11. Dane kontaktowe

  Prywatne Szkoły Leonarda Piwoni w Szczecinie Sp. z o.o.
  Ściegiennego 34-35, Szczecin 70-352
  Polska
  Witryna: https://liceum.piwoni.pl
  Email: iod@piwoni.pl
  Numer telefonu: +48 91 448 02 11

  12. Żądania danych

  W przypadku najczęściej składanych wniosków oferujemy również możliwość skorzystania z naszego formularza zapytania o dane

  ×

  Skip to content