fbpx
 • +48 91 448 02 11
 • sekretariat@liceum.piwoni.pl
 • ul. Klonowica 3, 71 - 241 Szczecin
 • I Prywatne Liceum Ogólnokształcące Leonarda Piwoni

  dyrektorka-stypula

  Dyrektorka I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Iwona Stypuła-Dworak

  Swoją drogę zawodową zaczynała od pracy na uniwersytecie, jednak to właśnie w liceum odnalazła prawdziwą pasję, jak sama mówi: “Praca z młodzieżą licealną jest bliższa mojemu sercu“.

  Od początku lat dziewięćdziesiątych kreowała oblicze naszej szkoły jako nauczycielka, wychowawczyni i wicedyrektorka.

  Moim celem jest twórcze kontynuowanie idei szkoły jako przyjaznego miejsca spotkań uczniów i ich mentorów, którzy wspólnie odkrywają swoje pasje, poszukują nieprzemijających wartości i doskonalą umiejętności odpowiadające na wyzwania XXI wieku.

  Szkoła to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli

  Wspólnota, w której starsi wprowadzają młodszych w świat nauki i wartości, przygotowują do życia w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. W tym miejscu poprzez dialog, poszanowanie godności każdego człowieka przekazywana jest wiedza, kształtowane umiejętności, wspierana kreatywność. Wszystkie działania edukacyjne są planowane i analizowane podczas indywidualnych spotkań ucznia, jego rodziców i nauczycieli.

  Młodzi ludzie są partnerami mentorów i opiekunów podczas szkolnej edukacji. Każdy uczeń ma zagwarantowaną samodzielność w kreowaniu ścieżki edukacyjnej, czyli indywidualnie wybiera przedmioty poznawane na poziomie rozszerzonym. Jest pobudzany do twórczej pracy, aktywizowany poprzez nowoczesne metody kształcenia, profesjonalne narzędzia edukacyjne.       

  Certyfikat Apple Distinguished School

  Nasza szkoła to jedyna placówka w Polsce, która otrzymała certyfikat Apple Distinguished School, doceniający jakość edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Młodzież korzysta z projektorów multimedialnych, drukarki 3D, wyposażonego w komputery Apple’a gabinetu informatycznego, doskonali swoje umiejętności i poznaje różne dyscypliny wiedzy przy wsparciu mentorów, wskazujących edukacyjną funkcję wirtualnej rzeczywistości, aplikacji, iPada. 

  Formy kształcenia

  Uczniowie nie tylko realizują podstawę programową w komfortowych warunkach, lecz także kształtują swoje sprawności oratorskie w ramach edukacji retorycznej, doskonalą umiejętności współdziałania w grupie podczas cyklicznych DNI PROJEKTÓW, współpracy z fundacją MANUFAKTURA INNOWATORÓW oraz w ramach programu ZWOLNIENI Z TEORII. Młodzi ludzie mają również możliwość kształtowania umiejętności liderów.

  Istotny element pracy szkoły stanowi kształcenie estetyczno-artystyczne w ramach edukacji teatralnej, filmowej, muzycznej oraz w oparciu o program z zakresu historii sztuki. Uczniowie aktywnie uczestniczą w kulturze, podejmując także działania artystyczne, przygotowując impresje filmowe, wystawy plastyczne i fotograficzne, planując, a potem realizując, wycieczki edukacyjne do wielu krajów świata. 

  Te wyprawy motywują młodzież do podnoszenia swoich kompetencji językowych. W tym aspekcie znaczącą rolę odgrywają również: nauka języków obcych na poziomie rozszerzonym, w grupach zaawansowania językowego, współpraca ze szkołami europejskimi, amerykańskimi, kanadyjskimi, wakacyjne obozy językowe, wymiany młodzieży.

  Ważnym  aspektem  programu wychowawczego szkoły są: kształtowanie postaw otwartych na ludzi i świat, realizacja projektów społecznych, podkreślanie wartości tolerancji, wolności, demokracji, humanizmu. Młodzież każdego dnia może liczyć na wsparcie psychologa i nauczycieli. 

  Oferta edukacyjna szkoły podkreśla również wartość kultury fizycznej i edukacji prozdrowotnej. Młodzież ma do dyspozycji dwie hale sportowe i basen. Może uczestniczyć w zajęciach różnych sekcji sportowych oraz w obozie żeglarskim.

  Wyróżnienia