• +48 91 448 02 11
 • sekretariat@liceum.piwoni.pl
 • ul. Klonowica 3, 71 - 241 Szczecin
 • Aktualności

  Budowa i funkcje układu ruchu i pokarmowego online – biologia

  To lekcje poświęcone budowie i roli szkieletu jako struktury chroniącej narządy i podpierającej ciało, omawiające zasadę działania mięśni antagonistycznych, rodzaje stawów i sposób, w jaki człowiek się porusza.
  Na każdą lekcję (nie tylko zdalne) mamy przygotowany kurs iTunes, prezentację multimedialną, do realizacji tematu wykorzystujemy aplikacje, w tym przypadku np Bones3D
  Podsumowując tematy, uczniowie piszą test sprawdzający z wykorzystaniem aplikacji Socrative Student.

  Na każdą lekcję (nie tylko zdalne) mamy przygotowany kurs iTunes, prezentację multimedialną, do realizacji tematu wykorzystujemy aplikacje, w tym przypadku np Bones3D
  Podsumowując tematy, uczniowie piszą test sprawdzający z wykorzystaniem aplikacji Socrative Student.

  Podczas lekcji układu pokarmowego, uczniowie dzielą układ pokarmowy na przewód pokarmowy i gruczoły trawienne, omawiają odcinki przewodu pokarmowego i podają ich funkcje.
  Na tej lekcji wykorzystujemy aplikację Virtuali-Tee, niestety nie mamy wszyscy koszulek, ale dobra fotografia jej także działa doskonale. Na ekranach swoich smartfonów uczniowie widzą najdrobniejsze szczegóły budowy narządów, podczas których nauczyciel wszystko dokładnie omawia.

  Skip to content