fbpx
 • +48 91 448 02 11
 • sekretariat@liceum.piwoni.pl
 • ul. Klonowica 3, 71 - 241 Szczecin
 • Aktualności

  Budowa i funkcje układu ruchu i pokarmowego online – biologia

  To lekcje poświęcone budowie i roli szkieletu jako struktury chroniącej narządy i podpierającej ciało, omawiające zasadę działania mięśni antagonistycznych, rodzaje stawów i sposób, w jaki człowiek się porusza.
  Na każdą lekcję (nie tylko zdalne) mamy przygotowany kurs iTunes, prezentację multimedialną, do realizacji tematu wykorzystujemy aplikacje, w tym przypadku np Bones3D
  Podsumowując tematy, uczniowie piszą test sprawdzający z wykorzystaniem aplikacji Socrative Student.

  Na każdą lekcję (nie tylko zdalne) mamy przygotowany kurs iTunes, prezentację multimedialną, do realizacji tematu wykorzystujemy aplikacje, w tym przypadku np Bones3D
  Podsumowując tematy, uczniowie piszą test sprawdzający z wykorzystaniem aplikacji Socrative Student.

  Podczas lekcji układu pokarmowego, uczniowie dzielą układ pokarmowy na przewód pokarmowy i gruczoły trawienne, omawiają odcinki przewodu pokarmowego i podają ich funkcje.
  Na tej lekcji wykorzystujemy aplikację Virtuali-Tee, niestety nie mamy wszyscy koszulek, ale dobra fotografia jej także działa doskonale. Na ekranach swoich smartfonów uczniowie widzą najdrobniejsze szczegóły budowy narządów, podczas których nauczyciel wszystko dokładnie omawia.