fbpx
 • +48 91 448 02 11
 • sekretariat@liceum.piwoni.pl
 • ul. Klonowica 3, 71 - 241 Szczecin
 • Co to znaczy być asertywnym?

  Klasa 7 a zajęła się na godzinie wychowawczej tematem asertywności.

  Głównymi celami lekcji, które zostały osiągnięte były:

  •  poznanie pojęcia asertywności i postawy asertywnej, uległej i agresywnej,
  • umiejętność wyrażania swoich uczuć i przekonań,
  •  reagowanie na odmienne poglądy i zachowanie,
  •  rozpoznawanie reakcji agresywnych, uległych i asertywnych,
  •   rozważanie zachowania w trudnych sytuacjach życiowych,
  • prezentowanie własnego punktu widzenia i branie pod uwagę poglądów

   innych.

  Ustaliliśmy kodeks praw:

  TWOJE PRAWA ASERTYWNE Masz prawo:

  Samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich skutki Być traktowanym z szacunkiem
  Wyrażać własne opinie i odczucia
  Odpowiadać „nie” na nieuzasadnione prośby Popełniać błędy i zmienia ć zdanie

  Odczuwać i wyrażać ból
  Prosić o pomoc i wsparcie duchowe
  Mieć i wyrażać własne zdanie
  Prosić o to, czego chcesz – ale nie wymagać tego
  Postępować nielogicznie i nie uzasadniać tego
  Przyznawać się do niewiedzy – nie wiedzieć, nie znać, nie rozumieć Prosić o informacje osoby posiadające większą wiedzę

  Decydować, czy chcesz się angażować w problemy innych ludzi

  Protestować przeciwko nieuczciwemu traktowaniu i nieuczciwej krytyce

  Nie brać w każdej sytuacji odpowiedzialności za problemy innych ludzi

  Odnosić sukcesy
  Zachować swoją prywatność, samodzielność i niezależność Zmienić się i korzystać ze swoich praw

  Prawa asertywne są po to, by z nich korzystać, a prawo do bycia asertywnym jest równie ważne, jak prawo do rezygnacji z tej cechy. Są osoby, które przyjmują często postawę uległą i jest im z tym dobrze. Ważne jest, aby nasze postępowanie nie szkodziło innym. Asertywność nie daje gwarancji wygranej, umożliwia natomiast wyrażanie własnych odczuć, przez co zapewnia poczucie zadowolenia. To umiejętność, dzięki której ludzie wyrażają swoje myśli, uczucia i przekonania, nie lekceważąc uczuć i poglądów swoich rozmówców. W sytuacjach konfliktowych umiejętności asertywne pozwalają osiągnąć kompromis bez poświęcania własnej godności i rezygnacji z uznawanych wartości. Ludzie asertywni potrafią powiedzieć „nie” bez wyrzutów sumienia, złości czy lęku. Negatywną reakcją na asertywność może być odtrącenie, zwłaszcza wtedy, gdy ktoś jest przyzwyczajony do uległości swojego rozmówcy, który tym razem zachowuje się asertywnie.