fbpx
 • +48 91 448 02 11
 • sekretariat@liceum.piwoni.pl
 • ul. Klonowica 3, 71 - 241 Szczecin
 • Deutsch plus

  Jak uczyć niemieckiego skutecznie i ciekawie? To wiedzą szkoły w sieci Deutsch Plus. Jesteśmy wśród nich.

  Nauka języków obcych jest dzisiaj priotytetem dla nauczycieli i rodziców. I jednej i drugiej grupie zależy, by uczyć ciekawie, skutecznie, dodatkowo wzbogacając zajęcia o informacje związane
  z kulturą i wiedzą o kraju. Zapotrzebowanie na takie wsparcie jest szczególnie istotne zwłaszcza
  w przypadku języka niemieckiego. Ta myśl przyświecała naszym staraniom o włączenie do projektu.  

  Deutsch Plus to jeden z wiodących projektów Goethe Institut w Warszawie, który rozpoczął się w 2019r. Jego celem jest zaangażowanie dyrektrów szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców w działania na rzecz popularyzacji języka niemieckiego. Projekt od początku obejmował szkoły, które oferowały zwiększoną liczbę godzin języka niemieckiego i miał na celu stworzenie silnej, aktywnej sieci poprzez wsparcie dydaktyczne dla nauczycieli, przygotowanie bogatej oferty zajęć językowych dla uczniów i podniesienie prestiżu szkoły w lokalnej społeczności. Co istotne projekt bazuje nie tylko na inicjatywach Goethe Institut. Silną stroną projektu jest wzajemne wsparcie, wymiana doświadczen i współpraca między szkołami.

   

  Wspólne koncepcje na przyszłość

  Ważnym punktem współpracy w sieci są międzynarodowe konferencje dyrektorów i koordynatorów sieci szkól Deutsch Plus.  Ostatnie spotkanie odbyło się jesienią 2021 w Warszawie. Była to okazja do przedyskutowania na żywo nowych pomysłów i podzielenia się doświadczeniami z uczestnictwa w projekcie z ostatniego roku.

  Nauczyciele zgodnie podkreślaja, że współpraca z Goethe-Institut daje konkretne korzyści szkole. Lekcje są ciekawsze niż te tradycyjne, które wykorzystują tylko standardowy podręcznik i ćwiczenia. Spotkania online z młodymi rodzimymi użytkownikami języka niemieckiego, koncerty, konkursy, nowoczesne materiały dydaktyczne bazujące na zawsze aktualnych tematach, które interesują młodzież, uczestnictwo w lekcjach pokazowych, przygotowanie do egzaminów językowych, uczestnictwo w imprezach na żywo to tylko niektóre aktywności skierowane do dzieci w ciągu roku szkolnego.

  Nauczyciele mogą uczestniczyć w szkoleniach dydaktycznych, brać udział w warsztatach czy programie hospitacji kolegialnych, mają również możliwość pracy nad wspólnymi międzyszkolnymi projektami.

  Dobre doświadczenia

  Placówki, które są w programie od kilku lat zgodnie podkreślają korzyści płynące z realizacji projektów Deutsch Plus da szkoły, uczniów i nauczycieli.

  „Coraz więcej uczniów wybiera niemiecki jako drugi język w momencie rozpoczęcia nauki w szkole. Uczniowie, którzy biorą udział w konkursach organizowanych przez Instytut, osiągają znacznie lepsze wyniki w szkole – po prostu ćwiczą język niemiecki”.

  „W 2020 roku liczba uczniów uczących się niemieckiego wynosiła 77, obecnie wzrosła do 172”.

  „Uczniowie są bardziej zmotywowani do nauki języka niemieckiego. Uważają, że język niemiecki jest interesujący i taki prawdziwy. Moi uczniowie (ponieważ moja szkoła uczestniczy w programie Deutsch Plus) mają możliwość poznania różnych aspektów języka niemieckiego. Dzięki temu uczą się lepiej i szybciej oraz otrzymują lepsze oceny. Mówią też, że chcą zdawać egzaminy językowe w języku niemieckim. Inni również chcą zdać maturę”.

  „Uczniowie również z młodszych klas czytają i słyszą o projekcie Deutsch Plus, chodzą na kółko niemieckiego, biorą udział w konkursach (Weihnachtslied i Warum lernst du Deutsch lub innych), otrzymują nagrody od GI. Język niemiecki stał się ważniejszy w szkole. Dzięki Deutsch Plus mamy również uczestników i laureatów konkursów językowych”. *

   

  Plusy dla uczniów

  Nasi uczniowie już w biezącym roku szkolnym będą mogli brać udział w twórczych i kreatywnych konkursach, warsztatach, zajęciach językowych z rodzimymi użytkownikami języka niemieckiego. W sieci Deutch Plus organizowane są również kursy przygotowujące do egzaminów jęzkowych, a same egzaminy są w znacznym stopniu dofinansowywane. W ubiegłych latach w projekcie orgaznizowane były również koncerty, pokazy naukowe, warsztaty poetyckie. Wszystko oczywiście po niemiecku. Jestesmy przekonani, że podobnych atrakcji w kolejnych miesiącach również nie zabraknie.

  *autentyczne wypowiedzi nauczycieli koordynatorów pochodzące z ankiety ewaluacyjnej z roku 2021

   

  Więcej o programie Deutsch Plus Deutsch Plus – Goethe-Institut Polen

  Dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego? Dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego? – Goethe-Institut Polen