• +48 91 448 02 11
  • sekretariat@liceum.piwoni.pl
  • ul. Klonowica 3, 71 - 241 Szczecin
  • Dzień ZIEMI

    W dniu 21.04.2023r. uczniowie klas 1Fas,1 Fbs ,1 CL ,uczestniczyli w zajęciach terenowych  z geografii przed budynkiem szkoły. Na podstawie kart pracy uczniowie rozwiązywali zadania . Nauczyli się określać na podstawie kompasu kierunki świata,wyznaczać azymuty wskazanych obiektów, poznali teren krajobrazowy  wokół szkoły. W oparciu o zdjęcie satelitarne naszkicowali położenie naszego budynku i  dróg dojazdowych,wyznaczyli współrzędne geograficzne ,oraz obliczyli pole powierzchni parkingu dla samochodów 

    Zajęcia terenowe sprawdziły umiejętności poznane na lekcjach w sposób praktyczny. Wszyscy uczniowie z zaangażowaniem wykonywali zadania.

    Skip to content