fbpx
  • +48 91 448 02 11
  • sekretariat@liceum.piwoni.pl
  • ul. Klonowica 3, 71 - 241 Szczecin
  • Środowisko przyrodnicze Polski

    Uczniowie klasy 7a na lekcji geografii poznali piękno przyrody polskiej .Prezentacje przygotowała Julia Kseń i przedstawiła lesistość Polski, omówiła typy lasów oraz wykazała jak ważne funkcje pełnią lasy  w gospodarce oraz życiu człowieka. Uczniowie poznali wskaźnik lesistości w poszczególnych województwach ,oraz mogli porównać zmiany lesistości naszego kraju w wieku X i XXI.Na zakończenie zajęć uczniowie dzielnie rozwiązywali zadania podsumowujące omawiany temat lekcji.