fbpx
 • +48 91 448 02 11
 • sekretariat@liceum.piwoni.pl
 • ul. Klonowica 3, 71 - 241 Szczecin
 • Aktualności

  Zjednoczenie Niemiec na niemieckim

  Na lekcji języka niemieckiego uczniowie pracowali z kursem iTunes U na temat Wiedervereinigung Deutschlands – Zjednoczenie Niemiec.

  Pytania kluczowe:

  1. Co spowodowało, że w 1989 r. ,,runęły mury”, a obywatele państw Europy Środkowo-Wschodniej Europy ,,poczuli siłę i czas”?
  2. Jakie zmiany dokonały się w Czechosłowacji, Rumunii, na Węgrzech?
  3. W jakich okolicznościach zjednoczyły się Niemcy?

  Cele lekcji:

  Uczeń:

  • Omawia i analizuje przyczyny, które doprowadziły do upadku bloku wschodniego;
  • Opowiada o zmianach, jakie w roku 1989 dokonały się na Węgrzech, w Rumunii oraz Czechosłowacji;
  • Wymienia okoliczności, w jakich doszło do zjednoczenia Niemiec;
  • Wskazuje na przełomową rolę zmian dokonanych w Polsce w roku 1989;
  • Charakteryzuje postaci przywódców państw oraz liderów opozycji w omawianych państwach;
  • Ocenia znaczenie przemian polityczno-społecznych zapoczątkowanych w roku 1989;
  • Wyjaśnia czym była tzw. Jesień Narodów;
  • Posługuje się terminami: pierestrojka, głasnost,  ,,Okrągły Stół”;
  • Wskazuje na rolę, jaką w latach 80. odegrał prezydent USA Ronald Reagan;

  Metody:

  • analiza tekstów źródłowych oraz zdjęć zamieszczonych w załącznikach
  • elementy dramy
  • burza mózgów
  • rozmowa nauczająca
  • dyskusja