fbpx
 • +48 91 448 02 11
 • sekretariat@liceum.piwoni.pl
 • ul. Klonowica 3, 71 - 241 Szczecin
 • Aktualności

  Czy ropa naftowa daje bezpieczeństwo i władzę w XXI wieku?

  Projekt „Czy ropa naftowa daje bezpieczeństwo i władzę w XXI wieku?” pozwolił uczniom naszej szkoły zgłębić tematykę związaną z wydobyciem ropy naftowej oraz jej wpływem na światowe relacje polityczne i gospodarcze. W ramach projektu młodzież dowiedziała się, jakimi metodami wydobywa się ropę naftową oraz gdzie są jej największe złoża.

  W trakcie zajęć omówiliśmy również najgorsze katastrofy platform wiertniczych, które pokazały nam nie tylko zagrożenia związane z poszukiwaniem i wydobywaniem ropy naftowej, ale także skutki ekologiczne, które mogą się wiązać z takimi wydarzeniami. Uczniowie wykazali dużą wiedzę na temat tych katastrof i zainteresowanie problematyką ochrony środowiska.

  Następnie skupiliśmy się na przetwarzaniu ropy naftowej. Uczniowie dowiedzieli się, jak frakcjonuje się baryłkę ropy naftowej i gdzie stosuje się poszczególne frakcje. Z dziedziny chemii poznali działanie różnych związków, które pochodzą z ropy naftowej i mają zastosowanie w różnych dziedzinach życia, takich jak produkcja plastików czy leków.

  Ostatnim aspektem projektu było omówienie światowych zależności gospodarczych i ekonomicznych związanych z ropą naftową. Uczniowie zdali sobie sprawę, jak duże znaczenie ma kontrola nad tym surowcem i jak wpływa na stabilność wielu krajów. Poszerzyli swoją wiedzę na temat konfliktów i Projekt „Czy ropa naftowa daje bezpieczeństwo i władze w 21 wieku?” pozwolił uczniom naszej szkoły zgłębić tematykę związane z wydobyciem ropy naftowej oraz jej wpływem na światowe relacje polityczne i gospodarcze. W ramach projektu nauczyciel poprowadził lekcje, podczas których uczniowie zdobywali informacje na temat lokalizacji złóż ropy naftowej oraz sposobów jej wydobywania.

  W trakcie zajęć omówiliśmy również najgorsze katastrofy platform wiertniczych, które pokazały nam nie tylko zagrożenia związane z poszukiwaniem i wydobywaniem ropy naftowej, ale także skutki ekologiczne, które mogą się wiązać z takimi wydarzeniami. Uczniowie wykazali dużą wiedzę na temat tych katastrof i zainteresowanie problematyką ochrony środowiska.

  Następnie skupiliśmy się na przetwarzaniu ropy naftowej. Uczniowie dowiedzieli się, jak frakcjonuje się baryłkę ropy naftowej i gdzie stosuje się poszczególne frakcje. Z dziedziny chemii poznali działanie różnych związków, które pochodzą z ropy naftowej i mają zastosowanie w różnych dziedzinach życia, takich jak produkcja plastików, nawozów czy leków. To bardzo ciekawy temat, który zainteresował uczniów.

  Ostatnim aspektem projektu było omówienie światowych zależności gospodarczych i ekonomicznych związanych z ropą naftową. Uczniowie zdali sobie sprawę, jak duże znaczenie ma kontrola nad tą surową i jak wpływa na stabilność wielu krajów. Poszerzyli swoją wiedzę na temat konfliktów i negocjacji dotyczących ropy naftowej na arenie międzynarodowej.

  Podsumowując, projekt „Czy ropa naftowa daje bezpieczeństwo i władze w 21 wieku?” był nie tylko możliwością zdobycia wiedzy na temat ropy naftowej i jej wykorzystania, ale również świadomości na temat związanych z nią zagrożeń i problemów. Uczniowie zdobyli nowe umiejętności badawcze i rozwijali umiejętność analizy i wyciągania wniosków. Projekt ten pozwolił uczniom spojrzeć na świat z innej perspektywy i zrozumieć, jak wiele dziedzin życia zależy od tego surowca. dotyczących ropy naftowej na arenie międzynarodowej.

  Podsumowując, projekt „Czy ropa naftowa daje bezpieczeństwo i władze w XXI wieku?” był nie tylko możliwością zdobycia wiedzy na temat ropy naftowej i jej wykorzystania, ale również rozwinięcia świadomości ekologicznej, gospodarczej i ekonomicznej. Uczniowie zdobyli nowe umiejętności badawcze i rozwijali umiejętność analizy i wyciągania wniosków. Projekt ten pozwolił uczniom spojrzeć na świat z innej perspektywy i zrozumieć, jak wiele dziedzin życia zależy od tego surowca.